Sök
Stäng denna sökruta.
GESAM

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Syfte: Utveckla, pröva och utvärdera en samarbetsmodell för att skapa goda förutsättningar för övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Samarbetsmodellen ska innehålla tydligare och förbättrade processer och insatser hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet är att fler sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning ska komma åter i egen försörjning genom arbete eller studier och färre individer ska behöva återgå i sjukskrivning.

Metod: Projektet kommer att börja med en analys- och planeringsfas, övergå i en genomförandefas och avslutas med en avslutsfas.

Målgrupp: Målgrupp är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet.