Sök
Stäng denna sökruta.
Lokussamordnare Älvkarleby

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2025-03-31.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Säkerställa fungerande samverkan i den lokala utvecklingsgruppen (lokus) Älvkarleby.

Metod: Lokussamordnaren ska hålla sig uppdaterad om vilka rehabiliteringsinsatser som finns att tillgå i kommunen/ för kommuninvånarna för att kunna stötta lokusgruppen i deras arbete, planera och genomföra vissa kompetenshöjande insatser, sammankalla till lokusgruppsmöten, göra dagordning, föra protokoll och föredra återrapporter, ansvara för SUS-registreringar, skriva rapporter och följa upp målen i beviljade insatser samt redovisa detta till lokusgruppen.

Målgrupp: Den lokala utvecklingsgruppen (lokus) i Älvkarleby.