Search
Close this search box.
Lokussamordnare Uppsala

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2024-12-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att lokussamordnaren  analyserar samverkansfrågor, bevaka samverkansprojekt och nätverk med samverkansparter. Även att hålla samman LOKUS-gruppens arbete genom att bereda möten, kalla till möten och sammanställa minnesanteckningar.

Metod:

• Tillsammans med ordförande för LOKUS Uppsala förbereda dagordning inför respektive mötestillfälle
• Hålla i förberedelser inför respektive LOKUS-möte, vilket inkluderar att skicka ut kallelse till dessa mötestillfällen. Det handlar även om att kontaktaparterna för att säkerställa att eventuella punkter till dagordningen fångas upp.
• På uppdrag av LOKUS Uppsala ta kontakt med eventuella gäster som skall hålla i information/presentation.
• Ha överblick över lokusgruppens samtliga insatser med dess mål, syfte och kontaktperson
• Omvärldsbevaka, vilket bland annat kan innebära studiebesök till andra insatser/projekt som bedrivs i länet.
• På uppdrag av LOKUS Uppsala bjuda in bland annat projektledare för andra insatser/projekt som bedrivs i Uppsala.
• I samband med LOKUS-möte skriva minnesanteckningar som därefter mötesdeltagarna får ta del av och återkomma med synpunkter.

Målgrupp: På strukturell nivå de ingående parterna i LOKUS Uppsala. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun.