Search
Close this search box.
Plattform för individstöd i samverkan – Heby

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2024-12-31

Samverkansparter: Heby kommun,  Försäkringskassan, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen.

Syfte:Insatsen syftar till att främja samarbete och samverkan runt individer i behov av samordnad rehabilitering så de får rätt försörjning/ersättning i rätt tid av rätt aktör. Detta kommer utföras av ett samverkansteam och två coacher/stödpersoner.

Metod: Samverkansteamet består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Heby kommun samt av coacherna. En av coacherna har ett särskilt nära samarbete med REKO, rehabiliteringskoordinatorerna, på primärvården för att främja Region Uppsalas koppling till samverkansteamet.

Målgrupp: Individer i tydligt behov av stöd i samordning innan och/eller under arbetslivsinriktad rehabilitering. Om prioritering behöver göras så kommer unga 16-29 med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning att gå först.