Sök
Stäng denna sökruta.
Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete/utvärdering av extratjänster

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-02-28.

Samverkansparter: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Syftet med insatsen är att över tid utvärdera om extratjänster leder till en för individen fast förankring på arbetsmarknaden efter avslutad extratjänst.

Metod: Ansökan till samordningsförbundet syftar till att genomföra en utvärdering av de personer som erhåller extra tjänster under 2018, för att se om extra tjänster leder till en förankring på den ordinarie arbetsmarknaden eller till studier. Resurserna från Samordningsförbundet kommer att gå till att under år 2018 anställa ett övergripande processtöd 100 % med ansvar för att hålla ihop hela arbetet kring uppstarten av utvärderingen. Under hela insatsperioden kommer även att finansieras ett administrativt stöd på 25 %.

Målgrupp: En arbetssökande kan få en extratjänst om han eller hon är arbetslös, inskriven på Arbetsförmedlingen och uppfyller något av följande:

• Har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin i 450 ersättningsdagar.
• Är nyanländ och har eller har haft en etableringsplan.
• Är nyanländ och inom de senaste 36 månaderna har fått uppehållstillstånd eller uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en EU/EES-medborgare.