Sök
Stäng denna sökruta.
Samordningsförbundet uppmärksammar NCK:s arbete mot våld i nära relationer

Samordningsförbundet uppmärksammar NCK:s arbete mot våld i nära relationer

Vi vet att våld i nära relationer är ett samhällsproblem och att mörkertalet är stort. Coronaepidemin medför, förutom många andra negativa konsekvenser, också att för barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld, så ökar utsattheten. Våldet ökar då familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens allvarliga samhällssituation medför bland annat en stark oro för att förlora arbete och försörjning, oro för egen och andras hälsa samt med begränsningar att röra sig fritt. Dessa yttre påfrestningar utgör en högre risk för våld i nära relationer. Våldet drabbar hela familjen, inte minst barnen.

Vi behöver alla hjälpas åt att bidra till att våld upptäcks och att de utsatta får hjälp. Samordningsförbundet vill med det uppmärksamma några saker av allt det som NCK (Nationellt centrum för Kvinnofrid) gör.

Följ länk för att komma till en gratis webutbildning om våld som NCK arrangerar: gratiswebutbildning

Följ länk för att anmäla dig till webbinarium som hålls av NCK den 22 september.  Aktuell forskning om mäns våld mot kvinnor i Sverige − fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt: webbinarium. Vid frågor kontakta kunskapsbanken@nck.uu.se

Ökad kunskap är första steget till förändring. Tillsammans gör vi skillnad!

Kom också ihåg att stöd för den som utsätts för våld eller som är anhörig till någon som utsätts för våld finns bland annat via den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller kvinnofridslinjen.se