Utbildning ”STOPPA VÅLDET”

Utbildning ”STOPPA VÅLDET”

Samordningsförbundet Uppsala län i samarbete med Samordningsförbunden i Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland bjuder in till utbildningen: ”STOPPA VÅLDET”

Basutbildning: onsdagen den 4 november, 2020 kl. 13.00 – 16.00

Metodutbildning: tisdagen den 15 december 2020, kl. 13.00 – 16.00

Båda utbildningarna ingår i ett paket, du måste delta i basutbildningen för att kunna delta i metodutbildningen. Utbildningarna är kostnadsfria.

Anita Kruse är sakkunnig inom området och leder utbildningen. Anita arbetar på uppdrag av NNS (nationella nätverket för Samordningsförbund). NNS och Samordningsförbunden omfattas av det regeringsuppdrag som bland annat ska verka för ökad upptäckt av våld

Syfte: Att ge anställda inom Samordningsförbundets parter samt andra aktörer ökad kunskap inom våldsområdet samt verktyg och förutsättningar för att våga ställa frågor om våld.

Målgrupp: Vi riktar oss till chefer/arbetsledare, medarbetare och politiker inom Samordningsförbundets parter samt andra aktörer som har ett intresse av frågan.

Anmälan sker via mejl till kristina.ulfsdotter@finsamuppsala.se. Uppge om du avser delta endast vid basutbildningen eller både bas och metod!

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef