”Tips för att lyckas med ett digitalt möte”

”Tips för att lyckas med ett digitalt möte”

Vi börjar alla att vänja oss vid de digitala möten som följer i pandemins fotspår, men som alltid är det bra att vara väl förberedd inför ett möte, såväl fysiskt som digitalt.

Samordningsförbundet i Uppsala län har därför tagit fram en lathund 
”Tips för att lyckas med ett digitalt möte”.