Digital föreläsning ”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser” 1 juni kl 9.00-10.00

Digital föreläsning ”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser” 1 juni kl 9.00-10.00

Insatser i skola och tidiga upplevelser under barndomen kan ha stor betydelse för vilka framtida livschanser ett barn eller ungdom får. Att förstå vad som kan påverka positivt är ett första steg för att kunna bidra till förändring.  

Hans Grönqvist, är doktor i nationalekonomi och delar sin tid mellan nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och IFAU.

Hans forskning är inriktad mot arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och handlar framförallt om hur tidiga livserfarenheter och insatser påverkar barns långsiktiga utfall. Han har tidigare varit gäst vid bland annat Harvarduniversitetet och Princetonuniversitetet.

Utbildning kan som exempel ha stor betydelse på en rad områden, både ur den enskilda individens och ur samhällets perspektiv. Den svenska och internationella forskningen finner inte bara starka positiva samband mellan utbildning och sysselsättning, inkomster och andra indikatorer på ekonomisk välfärd, utan pekar också på att utbildning är kopplat till bättre utfall när det gäller t.ex. hälsa, familjebildning och kriminalitet (Oreopoulos och Salvanes 2011).

På vilket sätt påverkar utbildning en individs framtid?

-Hur påverkas barn i de mest socioekonomiskt utsatta familjerna?

-Hur påverkas barn av att en förälder döms till fängelse?

-Vilka insatser i skola och arbete kan bidra till en positiv utveckling för framtida livschanser?

Målet är att öka kunskapen om vikten av tidiga insatser för barn och unga för att påverka deras framtida livschanser.

Målgrupp: Vi riktar oss till chefer/arbetsledare, medarbetare och politiker inom Samordningsförbundets parter samt andra aktörer som har ett intresse av frågan.

Datum: torsdag den 1 juni kl 09.00-10.00

Plats: Digitalt, (om restriktionerna från FHM lättar så kör vi live med frukost). En länk till digitalt möte kommer skickas ut.

Anmälan sker via knappen till höger, senast den 25 maj vill vi ha din anmälan.

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef

Anmälan 1 juni