Sök
Stäng denna sökruta.
Ta del av presentationen ”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser”

Ta del av presentationen ”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser”

Den 1:a juni bjöd Samordningsförbundet in till ett webbinarie på temat: ”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser”

Föreläste gjorde Hans Grönqvist, doktor i nationalekonomi. Hans delar sin tid mellan nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Hans forskning är inriktad mot arbetsmarknads- och utbildningsfrågor och handlar framförallt om hur tidiga livserfarenheter och insatser påverkar barns långsiktiga utfall. Insatser i skola och tidiga upplevelser under barndomen kan ha stor betydelse för vilka framtida livschanser ett barn eller ungdom får. Att förstå vad som kan påverka positivt är ett första steg för att kunna bidra till förändring.  

Utbildning kan som exempel ha stor betydelse på en rad områden, både ur den enskilda individens och ur samhällets perspektiv. Den svenska och internationella forskningen finner inte bara starka positiva samband mellan utbildning och sysselsättning, inkomster och andra indikatorer på ekonomisk välfärd, utan pekar också på att utbildning är kopplat till bättre utfall när det gäller t.ex. hälsa, familjebildning och kriminalitet (Oreopoulos och Salvanes 2011).

Syftet med webbinariet var att bidra till ökad kunskap om vikten av tidiga insatser för barn och unga för att påverka deras framtida livschanser.

Ta del av materialet som presenterades

Anmälan 1 juni