Sök
Stäng denna sökruta.
ASF Älvkarleby

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Skapa förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras i Älvkarleby kommun och genom detta bidra till att individer som står långt från arbetsmarknaden närmar sig arbete. Ett arbetsintegrerande socialt företag ska ha etablerats under insatsperioden.

Metod: Handledare kommer vara ett stöd för individen utifrån ett holistiskt synsätt, instruera individer i vissa delar av det praktiska arbetet samt delta i uppstartsutbildningar med extern part.

Målgrupp: Individer i arbetsför ålder som är aktuella hos någon av Samordningsförbundets parter och som har förmåga och önskan att starta och driva företag.