Sök
Stäng denna sökruta.
Bryggan – främjar hälsa på väg mot arbete eller studier

Bryggan – främjar hälsa på väg mot arbete eller studier

Bryggans syfte är att bryta socialt utanförskap genom att arbeta för att motivera till att delta i insatser som stärker individen att närma sig arbetsmarknaden. Stödet består av individuell coachning och samordning av deltagarens nätverk kring allt som stärker deltagarens förutsättningar för arbete eller studier.

Tidsperiod: 2023-09-01 till 2025-12-31.

Samverkansparter: Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte och metod: Syftet är att bryta socialt utanförskap genom att arbeta för att motivera till att delta i insatser mot arbetsmarknaden. Deltagarna får stöd i att ta ansvar för sin framtid och hälsa genom sociala och fysiska aktiviteter. Stödet består av individuell coachning och samordning av deltagarens nätverk kring allt som stärker förutsättningar för arbete eller studier. Bryggan har en lokal vid Gimo torg i Gimo och där arbetar en samordnare och två coacher.

Målgrupp: Boende i Östhammars kommun i arbetsför ålder 16-64 år som varken arbetar eller studerar och som bedöms ha långvarig ohälsa. De ska ha behov av samordnat stöd och en egen önskan om att finna en väg mot arbete eller studier.

Uppskattat antal deltagare: Minst 20 personer ska delta samtidigt