Sök
Stäng denna sökruta.
En väg in-steget vidare – Knivsta

Tidsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31.

Samverkansparter:
Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Att utveckla samverkansrutiner/plattform med berörda samverkansparter för att stödja individer som är i behov av samordnad arbets livsinriktad rehabilitering samt personer som har behov av individuellt utformat stöd, till studier eller arbete oavsett ersättningsform i enlighet med samverkansorganisationerna.

Metod: Ett IPS-inspirerat arbetssätt, gruppverksamhet och progressionmätning. Uppdrag till insatsen upprättas av Region Uppsala, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Knivsta kommun för personer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, individuellt utformat stöd eller förrehabilitering/arbetsförberedande insats i form av motiverande och aktiverande insats.

Målgrupp:  Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller studier oavsett ersättningsform i enlighet med samverkansorganisationerna.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare under insatsen som skrivs in uppgår till 60 individer per år.