Sök
Stäng denna sökruta.
Framsteget 2.0 – Håbo

Tidsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31.

Samverkansparter:
Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Genom samordningsvinster stödja till fungerande samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidareutveckla utbudet av aktiverande och kartläggande insatser för individer med behov av stöd från flera myndigheter/vårdgivare. Bidra till ett socialt hållbart arbetsliv genom förstärkt stöd till arbetsgivare som tar emot målgruppen i arbetsprövning, praktik eller arbete.

Metod:

Målgrupp:  Personer 16-65 år i behov av samordnade, rehabiliterande och individuellt utformade insatser från flera myndigheter/vårdgivare för att komma vidare till arbete eller studier. Prioriterad målgrupp är unga 16-29 år.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare under insatsen som skrivs in uppgår till 70 personer per år varav 50 för ungdomssatsningen och 20 för samordningsteamet.