Sök
Stäng denna sökruta.
Kvinna Hälsa Arbete arbetslivsinriktat stöd för att gå till arbete – Uppsala

Två utbildnings- och jobbcoacher, förankrade i området, utgår från Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda och arbetar uppsökande i Gottsunda och Bäcklösa. Syftet med insatsen är att påskynda etableringen för utrikesfödda kvinnor, med kort tidigare skolbakgrund eller som aldrig yrkesarbetat i Sverige, att komma in på arbetsmarknaden. Detta sker genom uppsökande arbete, information om vikten av förskolans betydelse, gruppverksamhet, samt hälsofrämjande och arbetslivsinriktade aktiviteter.

Tidsperiod: 2023-08-01 till 2025-7-31

Samverkansparter: Uppsala kommun och Region Uppsala

Metod: Parallella och individanpassade aktiviteter med ett tydligt arbetsmarknadsfokus samt ett holistiskt synsätt. Insatsen avser att arbeta uppsökande och att ha ett hälsofrämjande perspektiv på aktiviteter.

Målgrupp: Målgruppen är i första hand kvinnor födda utanför Europa som står utanför arbete och har ingen eller kort tidigare utbildning. Insatsen vänder sig i första hand till kvinnor med hemmavarande barn, 0–6 år och/eller barn i skolåldern. Ensamstående kvinnor med barn i förskoleåldern är en prioriterad grupp. Individerna målgruppen omfattas inte av Rusta och Matcha eller andra tjänster tillhandahållna av Arbetsförmedlingen.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare i insatsen är 200 kvinnor