Sök
Stäng denna sökruta.
Nya vägar för samverkan

Tidsperiod: 2020-10-01 till 2021-12-31 för operativ resurs, 2020-10-01 till 2020-12-31 för kartläggning.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Heby kommun, Östhammars kommun och Knivsta kommun.

Syfte: Syftet med insatsen är att säkerställa Arbetsförmedlingens medverkan i utvecklingsinsatserna som bedrivs i Knivsta, Heby, Tierps, Östhammars och Älvkarleby kommun med medel från Samordningsförbundet under 2020/2021. Dessutom vill vi hitta en tydligare struktur för samverkan.

Metod: En styrgrupp kommer tillsättas för insatsen med representanter från alla samverkansparter + en person från Samordningsförbundet. Styrgruppsmöten hålls en gång/kvartal. Ett första styrgruppsmöte kommer hållas tidigt i processen, senast 14 dagar efter påbörjad insats. Uppföljning kommer ske i enlighet med Samordningsförbundets antagna riktlinjer (kvartalsrapportering, avvikelsehantering och slutrapportering). Arbetsförmedlingen som insatsägare utser en insatsansvarig som säkrar detta.

Uppföljningen kommer ske genom att följa upp måluppfyllelse i de insatser som berörsoch genom enkät till samverkansparterna

Målgrupp: Målgruppen för insatsen är ingående samverkansparter och deltagare i de befintliga insatserna.