Sök
Stäng denna sökruta.
Processtöd rehabkoordinatorer

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2019-03-30.

Samverkansparter: Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Syfte: En effektiv och aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan med berörda aktörer för vårdens patienter.

Metod: För att förse rehabiliteringskoordinatorerna med den kompetens som behövs för uppdraget inrättas ett processtöd. Denne kommer ansvara för upplägg och genomförande av ett kontinuerligt kompetensstöd t ex skapa utbildningstillfällen i försäkringsmedicin, ta fram och analysera sjukfrånvarostatistik, guida i motiverande coachning och rehabiliterande förhållningssätt, tydliggöra andra parters uppdrag samt utarbeta former för att rehabiliteringskoordinatorn kan fungera som kontaktperson på vårdenheten och vara sammankallande på olika former av rehabiliteringsmöten.

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer ska erhålla ökad kunskap i sitt uppdrag mot patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga.