Sök
Stäng denna sökruta.
Progressionsteam sfi, Uppsala

Tidsperiod: 2018-11-01 till 2020-06-30.

Samverkansparter: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen

Syfte: Att underlätta etableringen i samhället genom att stödja språkinlärningen för utrikes födda med låg/ingen progression inom svenska för invandrare (SFI). Projektet ska skapa rutiner och strukturer för att tidigt identifiera och stötta kvinnor och män med låg/ingen progression inom SFI samt säkerställa att individen vid behov får stöd i alternativ planering. Projektet vill utveckla rutiner och samverkan för personer med behov av samordnad rehabilitering för att minska risken att gruppen blir långvarigt/permanent beroende av offentlig försörjning.

Metod: En socialsekreterare från Avdelningen för försörjningsstöd kommer arbeta tillsammans med en pedagog från Vuxenutbildningen. Projektet kommer samverka med Arbetsförmedlingen via deras ordinarie verksamhet framförallt med avdelningarna inom etableringsuppdraget samt jobb- och utvecklingsgarantin.

Progressionsteamet kommer att i dialog med målgruppen ta fram förslag på nya insatser för kvinnor och män med låg/ingen progression inom sfi. Teamet ska genom omvärldsbevakning och studiebesök hämta inspiration till nya insatser.

Målgrupp: Kvinnor och män inom sfi där det finns signaler om låg/ingen progression. Projektet vänder sig till alla sfi studerande oavsett anordnare. Särskild vikt kommer riktas till kvinnor eftersom lågutbildade kvinnor i lägre utsträckning slutför sin etableringsplan.

Ta del av videopresentation av den kartläggning som gjorts inom insatsen här: länk