Sök
Stäng denna sökruta.
Samordnare och partsamordnare, Tierp

Tidsperiod: 2018-01-04 till 2020-04-08.

Samverkansparter: Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att utveckla flerpartssamverkan. Möjliggöra, effektivisera och utveckla samverkan mellan parterna med individen i fokus.

Metod: I insatsen kommer två nyckelfunktioner, samordnare och partsamordnare, att inrättas. Samordnaren är en processledare med samordningsansvar för att utveckla en strukturell samverkansmodell mellan parterna. Det kommer finnas en partsamordnare hos varje part för att vara tillgänglig för fysiska samverkansmöten samt vara kontaktperson till den egna verksamheten.

Målgrupp: Primär målgrupp är parterna inom samverkan. Behovsgrupp är individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering boende i Tierps kommun som ej omfattas av ordinarie samverkansstrukturer. Individerna behöver inte vara aktuella hos samtliga involverade parter.