Search
Close this search box.
Ungdomscoach Älvkarleby

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2020-06-30.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Erbjuda målgruppen ett riktat och samordnat stöd då funktionen kommer arbeta för att koordinera kontakterna med aktuella instanser på individnivå.

Metod: Ungdomscoachen ska bedriva uppsökande verksamhet mot ungdomar som varken arbetar eller studerar. Den ska tillsammans med individen ta fram individuellt anpassade handlingsplaner med målet att komma närmare studier eller arbete. Coachen ska arbeta mot praktikplatser eller särskilda anställningar hos kommunen, använda motiverande samtal som metod där det behövs, stötta individer vid arbetsplatsbesök, resor till- och/eller introduktion av praktikplats.

Målgrupp: Alla unga mellan 18-29 år ingår, men unga mellan 20-24 år är den primära målgruppen. Prioriteringen beror på att det bland unga mellan 20-24 år återfinns en stor andel som inte har avslutad gymnasieutbildning och där minst 30 % har någon form av funktionshinderkod hos Arbetsförmedlingen.

Uppskattat antal deltagare: 60 ungdomar under insatsperioden.