Sök
Stäng denna sökruta.
Växtverket Tierp

Tidsperiod: 2019-09-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter: Tierps kommun, Försäkringskassan, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Inom insatsen kommer ett växthus byggas där det ska bedrivas odling. Syftet med växthuset är att skapa en arena där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivering, dvs första steget i Begreppstrappan. Parallellt kommer ett Jobbtorg utvecklas där individer kommer erbjudas olika insatser såsom webbinarier och föreläsningar m.m för att öka kunskapen inom olika områden. Samtliga insatser inom Jobbtorg och Växthus syftar till att göra individerna redo för nästa steg mot att närma sig arbetsmarknaden.

Metod: SE – Supported Employment kommer att vara en metod som används i arbetet att följa individens process och MI – Motiverande samtal som förhållningssätt och samtalsmodell. KASAM kommer användas för att följa och mäta individernas självupplevda känsla av sammanhang. Bedömning av arbetsförmåga kommer göras vid start, efter ett år och vid insatsen avslut för att mäta individernas utveckling. Individens närvaro kommer registreras och följas upp.

Målgrupp: Individer oavsett kön, diagnos eller nationalitet, ålder 18-64 år, som är i behov av aktivering för att närma sig arbetsmarknaden.

Uppskattat antal deltagare: Minst 10, max 15 heltidsplatser. Platserna ska vara fyllda under projekttiden och löpande intag tillämpas.