Sök
Stäng denna sökruta.
Ta del av presentationen ”Rehabiliteringsbanan”

Ta del av presentationen ”Rehabiliteringsbanan”

Den 5 maj 2020 bjöd Samordningsförbundet in till ett webbinarie på temat ”Rehabiliteringsbanan”.

Föreläste gjorde Karin Jacobsen, verksamhetsutvecklare/utredare på Samordningsförbundet i Stockholm. Karin beskrev deras arbete med projektet Rehabiliteringsbanan, ett pilotprojekt som drivs av Samordningsförbundet Stockholms stad. Syftet med projektet är att ge ett bättre stöd för individer som uppbär försörjningsstöd, är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundade inkomst, samt är i behov av rehabiliteringsinsats. Många individer i denna målgrupp får inte det stöd som behövs för att bli självförsörjande. I juni 2016, uttalade Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sverige Kommuner och Landsting en viljeriktning vilken syftar till att säkerställa att målgruppen får tillgång till rehabilitering genom att parterna ska ta till sig den modell som arbetats fram i den s.k. Halmstadsmodellen. Vidare har det inom Samordningsförbundet i Stockholm arbetats fram en ”Stockholmsmodell” som nu ska testas genom ”Rehabiliteringsbanan”. Pilotprojektet genomförs i stadsdelen Skärholmen. Webbinariet visade på de strukturer projektet arbetar utifrån och vilka utmaningar de olika parterna har i sina uppdrag i arbetet med målgruppen.

Syftet webbinariet var att få ökad kunskap om insatser för att arbeta med målgruppen som saknar sjukpenningsgrundade inkomst (SGI 0) eller ”nollklassade”.

Ta del av presentationen

Anmälan till rehabiliteringsbanan