Webbinarium om Rehabiliteringsbanan 5 maj kl 10.00-11.00

Webbinarium om Rehabiliteringsbanan 5 maj kl 10.00-11.00

Karin Jacobsen, verksamhetsutvecklare/utredare på Samordningsförbundet i Stockholm, kommer berätta om Rehabiliteringsbanan- ett pilotprojekt som drivs av Samordningsförbundet Stockholms stad. Syftet med projektet är att ge ett bättre stöd för individer som uppbär försörjningsstöd, är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundade inkomst, samt är i behov av rehabiliteringsinsats.

Många individer i denna målgrupp får inte det stöd som behövs för att bli självförsörjande. I juni 2016, uttalade Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Sverige Kommuner och Landsting en viljeriktning vilken syftar till att säkerställa att målgruppen får tillgång till rehabilitering genom att parterna ska ta till sig den modell som arbetats fram i den s.k. Halmstadsmodellen. Vidare har det inom Samordningsförbundet i Stockholm arbetats fram en ”Stockholmsmodell” som nu ska testas genom ”Rehabiliteringsbanan”. Pilotprojektet genomförs i stadsdelen Skärholmen.

Målet med webbinariet är att få ökad kunskap om insatser för att arbeta med målgruppen som saknar sjukpenningsgrundade inkomst (SGI 0) eller ”nollklassade”.

Målgrupp: Vi riktar oss till chefer/arbetsledare, medarbetare och politiker inom Samordningsförbundets parter samt andra aktörer som har ett intresse av frågan.

Datum: tisdag den 5 maj kl 10.00-11.00

Plats: Digitalt. En länk till digitalt möte kommer skickas ut.

Anmälan sker via knappen till höger, senast den 28 april vill vi ha din anmälan.

Hjärtligt välkomna, Åsa Fichtel, förbundschef

Anmälan till rehabiliteringsbanan