Sök
Stäng denna sökruta.
Webbinarium: Self-efficacy

Webbinarium: Self-efficacy

Dag: tisdagen den 16 maj 2023
Tid: kl. 09.00 -10.00
Plats: Digitalt via Teams

Vilken betydelse har individens tilltro till sin egen förmåga, self-efficacy, vid återgång i arbete efter långtidssjukskrivning eller vid inträde i arbete för unga med funktionsnedsättning?

Medverkande: Åsa Andersén är Fil. Dr, leg. sjuksköterska och folkhälsovetare vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Målet med webbinariet är att bidra med ökad kunskap om self-efficacy utifrån den forskning som finns på området samt hur self-efficacy kan stärkas för att därmed öka individens förutsättningar för inträde i arbete.

För anmälan och mer information, se inbjudan!

Varmt välkomna!

Åsa Fichtel, förbundschef