Search
Close this search box.
En väg in- flera vägar ut, Knivsta

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter: Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Insatsen är indelad i två delar. I insatsens första del är syftet att skapa en struktur för att bedriva samverkan (med parterna ovan) avseende integrations- och arbetsmarknadsfrågor så att fler individer kommer ut i arbete, sysselsättning eller studier. I insatsens andra del är syftet att operativt stödja individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett vilken ersättningsform de har.

Metod: Insatsens första del är systematiskt kvalitetsarbete. Insatsens andra del består av praktiksamordning, metodstöd, kompetensutveckling av personal, handledning och möten för alla parter.

Målgrupp: Målgrupp för insatsens första del är samverkande aktörer. Målgrupp för insatsens andra del är individer (18-64 år) i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett ersättningsform.

Uppskattat antal deltagare:
50 deltagare/år i insatsens andra del.