Search
Close this search box.
Implementering av flerpartstrutin

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att implementera och testa en gemensam rutin för flerpartsmöte
(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala Kommun), så alla parter kan kalla till möten för individer som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Metod: Varje part har i uppdrag att identifiera vilka behov som finns i respektive organisation/ kontext för att förankra och införa rutin för flerpartsmöte. Därefter utformas en eller flera implementeringsplan( er) hos respektive part. Varje part gör sin identifiering och sin plan utifrån en modell som passar verksamheten. Processledaren stödjer de verksamheter som så behöver.

Målgrupp: Målgruppen för implementeringen är chefer och medarbetare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun, som har behov av att kalla till flerpartsmöte för individer avseende arbetslivsinriktade rehabilitering.
Målgruppen för flerpartsrutinen är individer som behöver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att komma ut i arbetslivet.