Sök
Stäng denna sökruta.
Jobbcentrum Enköping

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter:
Enköping kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Insatsen ska motivera till och samordna aktiviteter för dels ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-29 år), dels för personer i behov av rehabilitering mot arbete. Insatsen kommer särskilt att fokusera dels på unga med funktionsvariation som står långt från arbetsmarknad och/eller studier, dels på personer som fått eller riskerar att få sin sjukpenning indragen.

Metod: Insatsen syftar till att upprätta individuella handlingsplaner utifrån kartläggning av individens behov. Coachens arbetssätt ska bedrivas utifrån var individs behov, ha ett tydligt fokus på arbete och/eller studier, vara motivations- och relationsskapande samt ha ett tydligt fokus på samordning och ordinarie insatser.

Målgrupp: För Jobbcentrum-Ung är målgruppen ungdomar 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som ofta på grund av någon form av funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig samhällets resurser och etablera sig på arbetsmarknaden.

För Jobbcentrum-Rehabilitering är målgruppen personer över 30 år som varken arbetar eller studerar och som, ofta på grund av ohälsa och/eller funktionsvariation, har svårt att tillgodogöra sig samhällets resurser och riskerar att hamna mellan stolarna.

Uppskattat antal deltagare
: Jobbcentrum-Ung förväntas träffa 30 personer för kartläggning per år. Jobbcentrum-Rehabilitering förväntas träffa 40 personer för kartläggning per år.