Sök
Stäng denna sökruta.
Samordnad och utökad samhällsorientering

Tidsperiod: 2017-05-01 till 2019-09-30.

Samverkansparter: Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra uppland.

Syfte: Syftet med insatsen var att skapa en central samordnande verksamhet med säte i Uppsala för att öka kvaliteten på samhällsorienteringen i Uppsala län. Att fler personer skulle erbjudas samhällsorientering med utökad samhällsinformation på modersmål så tidigt som möjligt i etableringsprocessen för att underlätta och bidra till en snabbare etablering i samhället.

Metod: Öka tillgängligheten av samhällsorienteringen och informationen kring samhällsorienteringen för deltagarna genom t ex informationsmaterial, undervisningsmaterial, lokalanpassningar och IT-lösningar.

Målgrupp: Personer mellan 18 och 64 år, nya i Sverige med en etableringsplan eller anhöriginvandrare