Sök
Stäng denna sökruta.
Samverkan Gottsunda

Tidsperiod: 2018-06-15 till 2020-12-31

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Att undersöka behovet av och formerna för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för individer och familjer i Gottsunda-/Valsätraområdet.

Metod: För att undersöka vilka tjänster som medborgarna i området faktiskt efterfrågar när det gäller samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kommer SKL:s metod för tjänstedesign att användas. Metoden är ett sätt att undersöka och förstå problem utifrån användarens behov och bygger på att tillsammans med användaren utforma och testa nya lösningar. Hur samverkan mellan parterna praktiskt ska fungera, till exempel gällande säkerhetsfrågor, styrning och ledning måste utredas vidare. Om förstudien leder till att parterna fattar beslut om att gå in i en genomförandefas, avses att nyttja år 2019–2020 för att etablera verksamheten.

Målgrupp: En del av denna förstudie är att kartlägga och precisera målgruppen Gottsunda-/Valsätrabor som varken studerar eller arbetar och som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att återfå sin arbetsförmåga. Förstudien behöver ta ställning till om prioriteringar behöver göras inom målgruppen, om exempelvis unga ska prioriteras, personer med funktionsnedsättningar, flickor/kvinnor eller utlandsfödda.