Sök
Stäng denna sökruta.
Stöd till arbete med modellen Individual Placement and Support (IPS), Enköping

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-04-30.

Samverkansparter: Enköping kommun och Region Uppsala.

Syfte: Erbjuda personer med psykisk sjukdom ett långsiktigt, säkert och effektivt stöd för att finna, få och behålla arbete eller studier. Syftet är att möjliggöra ett integrerat samarbete utifrån IPS-modellen mellan kommunen och Regionen.

Metod: Insatsen kommer att bedrivas enligt IPS-modellen. Insatsen kommer att stödja uppstart och etablering av modellen i ordinarie verksamhet.

Målgrupp: Målgrupp är individer med allvarlig psykisk sjukdom. Individerna är aktuella inom psykiatrin i Region Uppsala och boende i Enköpings kommun. De ska sakna arbetsgivare eller ej ha möjlighet att återgå till tidigare arbetsplats. Individerna ska ha en tydlig motivation att nå arbetslivet.