Sök
Stäng denna sökruta.
Studie REKO ortopedmottagningen

Tidsperiod: 2019-07-01 till 2021-09-30.

Samverkansparter: Region Uppsala och Försäkringskassan.

Syfte: Det huvudsakliga syftet är att kunna genomföra/slutföra en studie kring hur införandet av en rehabiliteringskoordinator på sjukhusets ortopedmottagning har effekt på sjukskrivning och återgång i/på början av arbete eller studier för patienter som är sjukskrivna.

Metod: För att besvara studiens frågeställningar genomförs en randomiserad kontrollerad studie
på Ortopedmottagningen. Denna studiedesign ger möjlighet att göra jämförelser mellan interventions- och kontrollgrupp samt dra slutsatser av interventionen. Avsikten är att studera om interventionen har effekt på sjukskrivningslängd/omfattning samt återgång i/på början av arbete/studier och om eventuella skillnader som uppkommer mellan de båda grupperna beror på interventionen.

Målgrupp: Patienter vid Ortopedmottagningen som är sjukskrivna till följd av rygg-, fot- eller skulderbesvär och som;

– Inte ”tillfrisknat enligt plan” eller inte kan opereras och önskar en förlängning av sin sjukskrivning
– Ålder 18-64 år