Search
Close this search box.
Ung Intro, Uppsala

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2021-06-30.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Skapa en pilotverksamhet framförallt för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och är i behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Metod: Deltagaren ska bryta inaktivitet och social isolering. Deltagaren ska få möjlighet att ta ansvar för sin planering och öka tilltron till den egna förmågan och motivationen till arbete. Individen ska få möjlighet at utvecklas i sin egen takt och stöd i att finna egna mål. Insatsmedarbetare kommer att arbeta enligt case management-metodiken som också är särskilt anpassad till denna insats.

Målgrupp: Ungdomar som har en funktionsnedsättning och som är i behov av förrehabiliterande insatser för att bli aktuella för det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Uppskattat antal deltagare: I insatsen ska man löpande arbeta med 50 deltagare.