Search
Close this search box.
Ta del av presentationerna från ”En vecka fri från våld”

Ta del av presentationerna från ”En vecka fri från våld”

I samband med ”En vecka fri från våld” arrangerade Samordningsförbundet i Uppsala länett antal digitala föreläsningar och informationstillfällen.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Våldet finns i alla samhällsskikt och i alla åldersgrupper. Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld pågår året runt.

Genom att öka kunskapen och tryggheten hos alla personer som möter utsatta i sitt arbete kan vi hjälpas åt att agera tillsammans.

Uppsala kvinnojour, föreläsare Cecilia Simander

Nexus, Uppsala kommun, föreläsare Ida Jansso
n

Våldsutsatta Kvinnor -Samhällets ansvar, NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid)
föreläsare, Åsa Witkowski


Samordningsförbundets arbete med att upptäcka våld, föreläsare Katarina Åkerblom