Sök
Stäng denna sökruta.
Bryggan Östhammar

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2023-08-31.

Samverkansparter: Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte och metod: Syftet är att bryta socialt utanförskap genom att arbeta för att motivera till att delta i insatser mot arbetsmarknaden. Stödet består av individuell coachning och samordning av deltagarens nätverk kring allt som stärker deltagarens förutsättningar för arbete eller studier.

Målgrupp: Boende i Östhammars kommun i arbetsför ålder 16-64 år som varken arbetar eller studerar. De ska ha behov av samordnat stöd och en egen önskan om att finna en väg mot arbete eller studier.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare är i genomsnitt 20 stycken per år.