Bryggan Östhammar

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2023-08-31.

Samverkansparter: Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar, och arbeta för att motivera dem till att följa ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden.

Metod: Bryggan ska vara en uppsökande verksamhet som stöttar individen att ta ansvar för sin framtid. En fysisk mötesplats ska skapas där kompetens finns i form av en funktion som samordnar nätverket runt individen och kartlägger behov, samt en funktion som coachar individen och erbjuder hämtning av individen om det behövs för att komma iväg till aktiviteter eller möten.

Målgrupp: Målgrupp är unga personer 16-29 år, boende i kommunen, som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar och som behöver stöd för att närma sig arbetslivet.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare är ca 20 stycken per år.