Sök
Stäng denna sökruta.
Digital plattform för stöd i studier och en digitaliserad samhällsorientering – Uppsala

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2022-12-31

Samverkansparter: Uppsala kommun,  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Projektets övergripande syfte är öka antalet elever som fullföljer vuxenutbildningen med godkända betyg och att skapa en digitaliserad Samhällsorientering för nyanlända.

Metod: Metoden tjänstedesign kommer att användas i projektet. Metoden utgår ifrån att få en förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Projektet kommer att använda innovationsguiden som tagits fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Genom att använda tjänstedesign kommer projektet:

• förstå utmaningen ur elevernas perspektiv

• förstå vad som skapar ett värde för eleverna och säkerställer att projektet löser ”rätt” problem

• arbeta fram tjänster och processer som används och uppskattas av eleverna.

Inom det projekt som lärcentrum under hösten 2020 påbörjat med stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm), används deras delaktighetsmodell för att kartlägga elevernas tillgång till sin utbildning. Denna modell kan säkerställa att rätt frågor ställs så att plattformen görs tillgänglig för så många som möjligt. Även när det kommer till framtagning av en digitaliserad Samhällsorientering är delaktighetsmodellen användbar och mycket av den kartläggning som görs kommer kunna appliceras inom båda områdena som insatsen berör.

Målgrupp: Målgruppen för projektet är elever inom vuxenutbildningen i Uppsala och Knivsta kommun som har behov av extra stöd. En annan målgrupp är personer i Uppsala län som har rätt att läsa Samhällsorientering men som av någon anledning har svårt att ta sig till Uppsala för klassrumsundervisning. Målsättningen är att 30 deltagare ska vara med i utvecklingsarbetet i att forma det digitala underlaget. Planeringen är att 15 personer från lärcentrum och 15 personer från samhällsorienteringen ska delta i arbetet.

Målsättningen är också att minst 250 elever under 2021-2022 ska använda eller ta del av det digitala materialet. Antalet användare av verktyget kommer att mätas genom antalet personer som loggar in i portalen. Inom Uppsala kommun studerar ca 2500 elever inom vuxenutbildningen (egen och extern regi). Uppskattningen är att ca 10% av eleverna kommer att nyttja det digitala verktyget.