Sök
Stäng denna sökruta.
Individstöd i Samverkan, Heby

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.

Samverkansparter: Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet med insatsen är att underlätta och förbättra möjligheterna till rätt försörjning för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man vill öka andelen personer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess. Man vill samtidigt bidra till en effektiv användning av gemensamma resurser.

Metod: Arbetssätt och metoder utgår både som insatser på individnivå och parallella insatser på strukturnivå. Det individinriktade arbetet står i fokus och utförs av två coacher/stödpersoner.

Målgrupp: Personer i tydligt behov av stöd i samordning innan och/eller under arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkt för intag i insatsen är att det finns få inkluderingskrav men vid behov av att prioritera på grund av stort inflöde ska följande målgrupper prioriteras; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende och de som riskerar att hamna i långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.

Uppskattat antal deltagare: 30 deltagare/år.