Search
Close this search box.
Jobbcentrum-din väg framåt – Enköping

Tidsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31.

Samverkansparter:
Enköping kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Insatsen ska verka för att aktivt utöka stödet till unga i ålder 20-29 år samt de personer som står längst från arbetsmarknaden med behov av samordnade rehabiliterande insatser. Målet är att ge dessa personer meningsfulla aktiviteter som främjar deras möjlighet att nå egen försörjning.

Metod: Vid Jobbcentrum så används samtalsmetoden motiverande samtal (Ml) och Supported employment (SE) i det coachande arbetet och även progressionsmätningsverktyg kommer att användas med uppföljning varje kvartal. Vidare så kommer Jobbcentrum aktivt arbeta med att utveckla en blandning av individuell coaching och samtal i grupp anpassat efter deltagarnas behov liksom andra anpassade aktiviteter.

Målgrupp:  Unga 20-29 år utanför studier eller arbetsmarknad samt vuxna 30 år och uppåt utanför studier eller arbetsmarknad. Båda grupper är av karaktär att de har identifierade behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och behöver stöd för att öka förmåga att nå anställning eller studier.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare under insatsen som skrivs in uppgår till 75 stycken per år inom nämnda målgrupper.