Sök
Stäng denna sökruta.
Ung framtid-Tierp

Tidsperiod: 2022-01-01 till 2024-12-31

Samverkansparter:
Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att insatsen ska utgöra en ”öppen ingång” där unga folkbokförda i Tierps kommun ska få tillgång till samordnade rehabiliterade insatser för att komma vidare till arbete eller studier. Genom samordnade insatser med samarbetsparterna ska individen ges förutsättningarna att komma in i samhällsstrukturen och träda in på arbetsmarknaden eller i studier.

Metod:  Genom samverkan fånga upp de unga i åldern 16-29 år med behov av stöd och hjälp för att komma vidare till arbete eller studier.

Målgrupp:  Målgruppen är ungdomar 16 – 29 år som varken studerar eller arbetar och inte har andra insatser som är riktade och ger stöd till studier eller arbete. Unga med funktionsnedsättning ska prioriteras. Även ungdomar med aktivitetsersättning ingår där Försäkringskassan ger möjlighet att aktualisera.

Uppskattat antal deltagare: Minst 50 individer per år