Sök
Stäng denna sökruta.

Pågående 

Insatser

Här visas pågående insatser

Jobbcentrum-din väg framåt – Enköping

Insatsen ska verka för att aktivt utöka stödet till unga i ålder 20-29 år samt de personer som står längst från arbetsmarknaden med behov av samordnade rehabiliterande insatser. Målet är att ge dessa personer meningsfulla aktiviteter som främjar deras möjlighet att nå egen försörjning.

läs mer