Sök
Stäng denna sökruta.

Pågående 

Insatser

Här visas pågående insatser

Reg.Ex.Pro – Uppsala län

Syftet är att ge ett operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av utlysta ESF-medel, och vid utrymme annan extern finansiering. Den Regionala projektsamordnaren för extern finansiering ska vid beviljande av exempelvis ESF-medel även hjälpa kommunerna att rekrytera till och rigga uppstarten av projektet.

läs mer

Lokussamordnare Uppsala

Syftet är att lokussamordnaren analyserar samverkansfrågor, bevaka samverkansprojekt och nätverk med samverkansparter. Även att hålla samman LOKUS-gruppens arbete genom att bereda möten, kalla till möten och sammanställa minnesanteckningar.

läs mer

Lokussamordnare Älvkarleby

Syftet med insatsen är att säkerställa fungerande samverkan i den lokala utvecklingsgruppen.
Lokussamordnaren stöttar lokusgruppen i deras arbete, planerar och genomför vissa kompetenshöjande insatser, sammankallar till lokusgruppsmöten, gör dagordning, för protokoll och föredrar återrapporter m.m.

läs mer