Pågående 

Insatser

Här visas pågående insatser

Bryggan Östhammar

Bryggan ska vara en uppsökande verksamhet som stöttar individen att ta ansvar för sin framtid. Syftet är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar, och arbeta för att motivera dem till att följa ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden.

läs mer

Ung Intro, Uppsala

Syftet är att skapa en pilotverksamhet framförallt för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och är i behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

läs mer

Framsteget Håbo

Syftet är att stödja till fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering. Att öka förutsättningarna för individer att uppnå egen försörjning eller studier samt långsiktigt bidra till effektivare samordning och resursutnyttjande. Därutöver erbjuda ett utbud av insatser för individer med oklara behov där en förrehabilitering behövs, samt att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

läs mer

Jobbcentrum Enköping

Jobbcentrum Enköping består av delarna Jobbcentrum-Ung och Jobbcentrum Rehabilitering. Syftet är att samordna aktiviteter för dels ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-29 år), dels för personer i behov av rehabilitering mot arbete.

läs mer