Sök
Stäng denna sökruta.
Språkstödsledare Tierp

Tidsperiod: 2018-09-01 till 2020-06-30.

Samverkansparter: Tierps kommun och Arbetsförmedlingen

Syfte: Att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för individer som har eller riskerar hamna i långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende och därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än svenska på arbetsmarknaden.

Metod: Finna lämpliga personer som kan arbeta som språkstödjare i samverkan med Arbetsförmedlingen och Individ-och familjeomsorgens vuxenenhet. Undersöka vilka yrken som behöver kompetens samt inventera målgruppens bakgrund för att kunna matcha mot företagens förfrågan. Utbilda i kunskaper som arbetsgivarna anser vara av vikt om minst fyra yrken med behov av arbetskraft inom kommunen. I samarbete med arbetsgivarna skapa en utbildning innefattande bland annat yrkesspråk, arbetsmiljöföreskrifter, arbetsrätt och utifrån det kompetensutveckla språkstödjarna i en handledarutbildning som de själva ska hålla i. Samverka med den befintliga bemanningsenheten för att implementera språkpoolen som ett bokningsbart system. Marknadsföra språkpoolen inom olika ledningsgrupper.

Målgrupp: Målgruppen är arbetstagare med annat modersmål än svenska som har eller riskerar långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Förväntat antal tillgängliga personer i språkpoolen är 4–6 personer med dem största språken som kommunen har behov av; somaliska, arabiska, tigrinja och dahri.