Ta del av presentationen ”Enkla jobb och kunskaper i svenska-nycklar till integration?”

Ta del av presentationen

”Enkla jobb och kunskaper i svenska-nycklar till integration?”

Plattform för stöd till arbetsgivare är nu publicerad!

Samordningsförbundet i Uppsala län verkar för och uppmanar till en arbetsmarknad som välkomnar alla individer. Stödet är fritt att använda och att sprida till andra intresserade. Ni hittar den på hemsidan under fliken Arbetsgivare eller genom att klicka här!

Ta del av presentationen ”Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete: skillnader mellan män och kvinnor”

Ta del av presentationen

”Flykting- och anhöriginvandrares väg till arbete: skillnader mellan män och kvinnor”

Samordningsförbundet och suicidpreventiva dagen 10 september

Idag den 10 september är det den suicidpreventiva dagen. Ta del av intressanta atiklar som lyfter detta viktiga ämne och läs om en av Samordningsförbundet  Uppsala läns insatser, Ung Intro, som är en samverkansinsats av förrehabiliterande karaktär för unga, framför allt med aktivitetsersättning. Första länken kommer ni direkt till Ung Intro artikeln, Andra länken ser […]

Samordningsförbundet uppmärksammar NCK:s arbete mot våld i nära relationer

Vi vet att våld i nära relationer är ett samhällsproblem och att mörkertalet är stort. Coronaepidemin medför, förutom många andra negativa konsekvenser, också att för barn och kvinnor/män som lever i familjer där det finns en partner eller en förälder som utövar våld, så ökar utsattheten. Våldet ökar då familjemedlemmar tillbringar mer tid tillsammans. Dagens […]

Avslutad insats ”språkstödsledare Tierp”

Tierps kommun har sedan hösten 2018 till och med juni 2020, med Arbetsförmedlingen som samverkanspart, bedrivit ett arbete med att utveckla en språkpool med språkstödshandledare som ute på arbetsplatser kan handleda individer som har annat modersmål än svenska och som behöver extra handledning för att kunna arbeta. Under insatsens gång har flera språkstödshandledare utbildats. Ett […]

Ta del av presentationen från webbinariet ”Behovsanalys”

Samordningsförbundet i Uppsala län har tagit fram ett underlag för behovsanalys rörande grupper av individer som har en längre väg för att komma till arbete. Dessa grupper lyfts i många sammanhang fram som riskgrupper för att hamna i utanförskap och där det ofta behövs välriktade och samordnade insatser för att de ska få det stöd […]

Ta del av presentationen ”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser”

Ta del av presentationen

”Så påverkar insatser i skolan och uppväxtförhållanden framtida livschanser”

Ta del av presentationen ”Tjänstedesign”

Den 10 juni 2020 bjöd Samordningsförbundet in till ett webbinarie på temat ”Tjänstedesign”. Föreläste gjorde Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef inom Samordningsförbundet Samspelet i Karlstad tillsammans med Camilla Holmberg, projektledare i en av Samspelets coachande insatser, Stegen. Meta är ansvarig för arbetet med tjänstedesign inom förbundet och Camilla har sitt specialområde inom tjänstedesign och jobbar med metoden […]

Ta del av presentationen ”Rehabiliteringsbanan”

Den 5 maj 2020 bjöd Samordningsförbundet in till ett webbinarie på temat ”Rehabiliteringsbanan”. Föreläste gjorde Karin Jacobsen, verksamhetsutvecklare/utredare på Samordningsförbundet i Stockholm. Karin beskrev deras arbete med projektet Rehabiliteringsbanan, ett pilotprojekt som drivs av Samordningsförbundet Stockholms stad. Syftet med projektet är att ge ett bättre stöd för individer som uppbär försörjningsstöd, är sjukskrivna men saknar […]