Sök
Stäng denna sökruta.

Insatser

Här visas pågående insatser

Lokussamordnare Uppsala

Syftet är att lokussamordnaren analyserar samverkansfrågor, bevaka samverkansprojekt och nätverk med samverkansparter. Även att hålla samman LOKUS-gruppens arbete genom att bereda möten, kalla till möten och sammanställa minnesanteckningar.

läs mer

Studie REKO ortopedmottagningen

Syftet är att kunna genomföra/slutföra en studie kring hur införandet av en rehabiliteringskoordinator på sjukhusets ortopedmottagning har effekt på sjukskrivning och återgång i/på början av arbete eller studier för patienter som är sjukskrivna. 

läs mer

Lokussamordnare Älvkarleby

Syftet med insatsen är att säkerställa fungerande samverkan i den lokala utvecklingsgruppen.
Lokussamordnaren stöttar lokusgruppen i deras arbete, planerar och genomför vissa kompetenshöjande insatser, sammankallar till lokusgruppsmöten, gör dagordning, för protokoll och föredrar återrapporter m.m.

läs mer

Språkstödsledare Tierp

Syftet är att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för individer som har eller riskerar hamna i långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende och därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än svenska på arbetsmarknaden.

läs mer

Samverkan Gottsunda

Syftet med denna förstudie är att att kartlägga och precisera målgruppen Gottsunda-/Valsätrabor som varken studerar eller arbetar och som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att återfå sin arbetsförmåga.

läs mer

Progressionsteam sfi, Uppsala

Projektet ska skapa rutiner och strukturer för att tidigt identifiera och stötta individer med låg/ingen progression inom SFI samt säkerställa att individen vid behov får stöd i alternativ planering. Förslag på nya insatser för kvinnor och män med låg/ingen progression inom sfi kommer tas fram.

läs mer